MENU
"Das Flemminghaus" w Głogowie. To samo ujęcie

Dodał: dasio1974° - Data: 2019-07-22 12:08:56 - Odsłon: 58
Lata 1920-1926


Założycielem największego zakładu wydawniczego w dziejach miasta był pochodzący z Lipska Carl Flemming (1806-1878). W 1833 r. 27-letni wówczas Flemming, nie posiadając większych zasobów finansowych wszedł w posiadanie podupadłej Nowej Księgarni Günthera, wraz z wydawnictwem i drukarnią kameralną. Upór, talent i zdobyte koneksje przesądziły o sukcesie nowego właściciela. Począwszy od 1834 r. rozpoczął wydawanie książek o tematyce oświatowej, krajoznawczej (liczne głogoviana), rolniczej jak również beletrystycznej. Równocześnie kontynuował wydawanie odziedziczonego po Güntherach „Niederschlesischer Anzeiger”.
Około 1840 r. Flemming rozpoczął druk map i atlasów, które to wydawnictwa ugruntowały z czasem sławę jego oficyny, a od roku 1854, redagowanych przez Teklę von Gumpert serii wydawniczych dla młodzieży.
W latach 1867-1869 powstała okazała siedziba firmy (Flemminghaus) przy zbiegu ówczesnych ulic Dworcowej i Poczdamskiej. Już wówczas zakład zatrudniał 200 pracowników. Z czasem ograniczono wydawanie książek na korzyść map i atlasów. Wydawnictwa Kartograficzne, drukowane w nowoczesnym zakładzie graficznym, odznaczały się doskonałą jakością i umiarkowaną ceną. Osiągały duże nakłady i dostępne były w sprzedaży szeroko poza granicami Niemiec. W 1888 r. przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z o.o., a w 1898 w spółkę akcyjną. W 1907 r. utworzono drugą stałą siedzibę w Berlinie, która przejęła główne funkcje wydawnicze; w 1919 r. nastąpiło połączenie z zasłużonym domem wydawniczym Wiskott z Wrocławia. W latach dwudziestych firma Flemming & Wiskott cieszyła się nadal dużą renomą drukując banknoty i papiery wartościowe jak również plakaty, druki reklamowe oraz wysokiej jakości reprodukcje dział sztuki i serie stylizowanych kart do gry. O ile w 1926 r. przedsiębiorstwo zatrudniało 400 osób (było największym w mieście), a jego pozycja wydawała się niezagrożona, to już w 1931 r. nastąpił kres działalności wydawnictwa na skutek nagłego załamania się koniunktury. Przedsiębiorstwo zostało zlicytowane a główną część zakładu zakupił brunszwicki przedsiębiorca Georg Westermann. (Antoni Bok)

Literatura: Last, Das Flemminghaus, w: Monographien Städte. Glogau, Berlin
1926; Glogau im Wandel der Zeiten – Głogów poprzez wieki, Würzburg 1992;
L. Biały, Z dziejów ruchu wydawniczego w Głogowie od początku XIX w. do 1939 r.,
Roczniki Biblioteczne nr 1 z 1988 r..

Za:

AB1913: Carl Flemming Verlag, Bahnhofstrasse 3.
AB1930: Carl Flemming & C.T. Wiskott Aktiengesellschaft für Verlag und Kunstdruck, Friedrich-Ebert-Strasse 6.
AB1936: Stadtgemeinde Glogau (früher Flemminghaus), Potsdamstrasse 6.

 • /foto/5594/5594608m.jpg
  1866 - 1893
 • /foto/72/72577m.jpg
  1872 - 1945
 • /foto/7540/7540999m.jpg
  1903
 • /foto/310/310794m.jpg
  1904
 • /foto/291/291713m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/291/291716m.jpg
  1910 - 1911
 • /foto/379/379382m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/3621/3621184m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/308/308520m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/308/308583m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/308/308585m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/308/308586m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/293/293310m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/291/291720m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/291/291726m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/294/294695m.jpg
  1920 - 1940

Schlesien Kultur und Arbeit Einer Deutschen Grenzmark Bruno Salomon und Erwin Stein , Berlin 1926

Poprzednie: Teatr Miejski im. Andreasa Gryphiusa Strona Główna Następne: Miejska Szkoła Średnia - Muzeum miejskie (dawne)