MENU
Głogów na pocztówce.

Dodał: Glogoviensis° - Data: 2006-10-20 18:11:28 - Odsłon: 6810
Lata 1900-1917


Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z 1349r. Prawdopodobnie jednak już w l ćwierci XIV w. istniał w Głogowie murowany ratusz. Najstarszą częścią bloku śródrynkowego była, założona na planie kwadratu wieża, której powstanie datuje się na schyłek XIII w. Odtworzona w latach 1994-1996, posiada w przyziemnej części z fundamentem fragment oryginalnego muru. średniowieczny ratusz miał być budowlą dwuskrzydłową. Ze skrzydła zachodniego założonego na planie prostokąta, dobudowanego po południowej stronie wieży, zachowały się jedynie fragmenty fundamentów i ścian piwnicznych. Skrzydło południowe wzniesione w XV w. było budowlą dwutraktową - zachowała się z niego ściana wschodnia do wysokości piętra. Na wschód od wieży rozciągały się w średniowieczu sukiennice, jeszcze dalej w miejscu gdzie dzisiaj stoi teatr - ławy mięsne. W XV w. lub pod koniec XIV w. wybudowano dwunawową halę, której pokaźne relikty stanowią zręby wschodniej części obecnego ratusza. Był to tzw. smatruz. Jego piwnice przetrwały do dziś niemal bez zmian. Zachowały się też częściowo niektóre ściany, np. północna. W smatruzie znalazły się ławy szewskie, handlowano płótnem, a część pomieszczeń wykorzystywano na magazyny. Na przełomie gotyku i renesansu nastąpiła przebudowa w zachodniej części smatruza. Powstały wtedy m.in. dwie sklepione sale przeznaczone na gospodę, jedna większa została nakryta sklepieniem sieciowym opartym na centralnym piaskowcowym słupie (po zawaleniu się w latach 70-tych, sklepienie odtworzono). Druga mała salka otrzymała sklepienie kryształowe. Przed wojną była we wspomnianych salach restauracja. Często nawiedzające miasto pożary nie ominęły ratusza, m.in. w 1420r., w 1433 , 1574, 1615, 1678. W okresie renesansu przebudowano część wschodnią parteru smatruza. Powstała wtedy zachowana do dzisiaj sala nakryta sklepieniem kolebkowym, wspartym na trzech piaskowcowych słupach o przekroju ośmioboku. Jedna z kolumn ma starty aż do rdzenia trzon. Są to ślady ostrzenia białej broni. Niegdyś był tutaj odwach. W dawnym ratuszu na I piętrze, znajdowała się sala posiedzeń rady miejskiej, na II piętrze pokój sesji sądowych, kancelaria, stare archiwum, ratuszowa registratura. W latach 1751-1773 na piętrze smatruza znajdował się kościół reformowany. W 1820r. urządzono tam salę koncertową. W latach 1832-1835 ratusz gruntownie przebudowano wg projektu A. Sollera, jednego z najlepszych uczniów K.F. Schinkla. Główne elewacje, zachodnia i południowa, zostały zakomponowane symetrycznie z motywów charakterystycznych dla klasycystycznej stylistyki szkoły berlińskiej. W części wschodniej pozostały elementy dawnej budowli. Dwuskrzydłowa zachodnia część została wzniesiona od fundamentów. Otrzymała surowy klasycystyczny wystrój elewacji. Część wschodnia stanowiła kolejną adaptację dawnego smatruza. Elewacje tej części wykonane w stylu florenckiego renesansu, wyróżniają się bogatym zasobem form architektonicznych i dekoracyjnych. W takiej postaci przetrwał ratusz do 1945r. kiedy został podobnie jak większość budynków w mieście mocno zniszczony.

 • /foto/321/321302m.jpg
  1760 - 1775
 • /foto/179/179420m.jpg
  1790 - 1800
 • /foto/307/307842m.jpg
  1800 - 1830
 • /foto/195/195085m.jpg
  1800 - 1832
 • /foto/179/179418m.jpg
  1831 - 1850
 • /foto/8945/8945560m.jpg
  1835 - 1850
 • /foto/3442/3442951m.jpg
  1865
 • /foto/3733/3733493m.jpg
  1865
 • /foto/3323/3323360m.jpg
  1866 - 1893
 • /foto/3323/3323362m.jpg
  1866 - 1893
 • /foto/4137/4137680m.jpg
  1890
 • /foto/6638/6638509m.jpg
  1890 - 1895
 • /foto/4043/4043676m.jpg
  1894 - 1898
 • /foto/5343/5343171m.jpg
  1895 - 1901
 • /foto/4392/4392860m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/217/217049m.jpg
  1896
 • /foto/268/268318m.jpg
  1896 - 1897
 • /foto/315/315176m.jpg
  1896 - 1898
 • /foto/9890/9890042m.jpg
  1896 - 1899
 • /foto/330/330780m.jpg
  1897
 • /foto/210/210446m.jpg
  1897 - 1902
 • /foto/28/28618m.jpg
  1898
 • /foto/336/336500m.jpg
  1898
 • /foto/290/290725m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/8214/8214695m.jpg
  1898 - 1902
 • /foto/8572/8572109m.jpg
  1898 - 1902
 • /foto/59/59736m.jpg
  1898 - 1903
 • /foto/4585/4585566m.jpg
  1898 - 1905
 • /foto/5246/5246173m.jpg
  1899
 • /foto/5365/5365069m.jpg
  1899
 • /foto/8319/8319347m.jpg
  1899
 • /foto/295/295102m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/324/324709m.jpg
  1899 - 1900
 • /foto/5364/5364965m.jpg
  1899 - 1901
 • /foto/111/111160m.jpg
  1900
 • /foto/4557/4557308m.jpg
  1900
 • /foto/5432/5432902m.jpg
  1900
 • /foto/8603/8603038m.jpg
  1900
 • /foto/203/203369m.jpg
  1900 - 1901
 • /foto/311/311599m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/318/318167m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/5738/5738078m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/10195/10195740m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/310/310791m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/305/305197m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/96/96452m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/193/193853m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/292/292153m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/4591/4591279m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/114/114571m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/307/307346m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6747/6747425m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/171/171288m.jpg
  1900 - 1926
 • /foto/86/86490m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/193/193854m.jpg
  1901
 • /foto/8980/8980252m.jpg
  1901
 • /foto/189/189079m.jpg
  1902
 • /foto/6632/6632336m.jpg
  1902
 • /foto/111/111130m.jpg
  1903
 • /foto/309/309463m.jpg
  1903
 • /foto/28/28619m.jpg
  1904
 • /foto/7425/7425398m.jpg
  1904
 • /foto/10313/10313336m.jpg
  1904
 • /foto/293/293625m.jpg
  1905
 • /foto/320/320501m.jpg
  1905 - 1912
 • /foto/27/27760m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/7938/7938877m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/31/31385m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/6324/6324731m.jpg
  1907
 • /foto/336/336497m.jpg
  1907 - 1914
 • /foto/3421/3421030m.jpg
  1908
 • /foto/111/111530m.jpg
  1908 - 1915
 • /foto/299/299182m.jpg
  1910
 • /foto/9102/9102927m.jpg
  1910
 • /foto/358/358574m.jpg
  1910 - 1912
 • /foto/383/383705m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3525/3525798m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/402/402845m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/115/115230m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/53/53998m.jpg
  1910 - 1935
 • /foto/3555/3555504m.jpg
  1913
 • /foto/8641/8641278m.jpg
  1914
 • /foto/275/275283m.jpg
  1914 - 1915
 • /foto/102/102504m.jpg
  1915
 • /foto/402/402795m.jpg
  1915
 • /foto/4977/4977298m.jpg
  1915
 • /foto/263/263881m.jpg
  1915 - 1916
 • /foto/306/306574m.jpg
  1915 - 1917
 • /foto/8971/8971376m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/263/263884m.jpg
  1915 - 1923
 • /foto/191/191403m.jpg
  1915 - 1925
 • /foto/185/185363m.jpg
  1916
 • /foto/3409/3409404m.jpg
  1916
 • /foto/4421/4421831m.jpg
  1917
 • /foto/7712/7712721m.jpg
  1917
 • /foto/3936/3936737m.jpg
  1918
 • /foto/5237/5237544m.jpg
  1918
 • /foto/6427/6427152m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/327/327692m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/8121/8121016m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/324/324716m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3392/3392306m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/31/31384m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/308/308160m.jpg
  1924 - 1926
 • /foto/4292/4292961m.jpg
  1925 - 1926
 • /foto/3262/3262407m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/319/319631m.jpg
  1925 - 1931
 • /foto/380/380113m.jpg
  1926 - 1929
 • /foto/220/220640m.jpg
  1926 - 1935
 • /foto/360/360697m.jpg
  1930 - 1933
 • /foto/184/184389m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/4732/4732851m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5121/5121052m.jpg
  1930 - 1937
 • /foto/28/28620m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/268/268323m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/291/291728m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/318/318163m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/318/318160m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/27/27753m.jpg
  1930 - 1945
 • /foto/82/82198m.jpg
  1930 - 1945
 • /foto/46/46153m.jpg
  1931 - 1940
 • /foto/140/140482m.jpg
  1932
 • /foto/397/397365m.jpg
  1932
 • /foto/335/335915m.jpg
  1932 - 1938
 • /foto/8571/8571423m.jpg
  1933 - 1943
 • /foto/4241/4241247m.jpg
  1934
 • /foto/5243/5243461m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/6179/6179750m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/31/31382m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/31/31383m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/31/31387m.jpg
  1935 - 1945
 • /foto/423/423169m.jpg
  1940
 • /foto/7608/7608953m.jpg
  1940
 • /foto/9107/9107362m.jpg
  1940
 • /foto/8617/8617784m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/419/419275m.jpg
  1941
 • /foto/179/179421m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/53/53498m.jpg
  1945 - 1995
 • /foto/179/179423m.jpg
  1950 - 1960
 • /foto/7868/7868484m.jpg
  1950 - 1960
 • /foto/145/145107m.jpg
  1950 - 1963
 • /foto/145/145127m.jpg
  1950 - 1963
 • /foto/6658/6658040m.jpg
  1955 - 1959
 • /foto/166/166691m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/23/23950m.jpg
  1963
 • /foto/31/31393m.jpg
  1963 - 1965
 • /foto/4307/4307930m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/23/23951m.jpg
  1966
 • /foto/10098/10098306m.jpg
  1993
 • /foto/10098/10098307m.jpg
  1993
 • /foto/55/55224m.jpg
  1995
 • /foto/31/31394m.jpg
  1995
 • /foto/60/60407m.jpg
  1995
 • /foto/60/60408m.jpg
  1995
 • /foto/32/32489m.jpg
  2003
 • /foto/52/52245m.jpg
  2004
 • /foto/35/35107m.jpg
  2005
 • /foto/53/53466m.jpg
  2005
 • /foto/54/54000m.jpg
  2005
 • /foto/54/54002m.jpg
  2005
 • /foto/52/52695m.jpg
  2005
 • /foto/122/122505m.jpg
  2006
 • /foto/80/80765m.jpg
  2006
 • /foto/80/80768m.jpg
  2006
 • /foto/98/98976m.jpg
  2006
 • /foto/88/88220m.jpg
  2006
 • /foto/88/88221m.jpg
  2006
 • /foto/126/126230m.jpg
  2006
 • /foto/126/126231m.jpg
  2006
 • /foto/161/161316m.jpg
  2007
 • /foto/156/156755m.jpg
  2007
 • /foto/157/157205m.jpg
  2007
 • /foto/9224/9224172m.jpg
  2008
 • /foto/9224/9224173m.jpg
  2008
 • /foto/275/275129m.jpg
  2009
 • /foto/276/276642m.jpg
  2009
 • /foto/5265/5265739m.jpg
  2011
 • /foto/3212/3212556m.jpg
  2012
 • /foto/3743/3743151m.jpg
  2012
 • /foto/5025/5025855m.jpg
  2013
 • /foto/4164/4164242m.jpg
  2013
 • /foto/4164/4164245m.jpg
  2013
 • /foto/4634/4634479m.jpg
  2014
 • /foto/4695/4695192m.jpg
  2014
 • /foto/5039/5039206m.jpg
  2014
 • /foto/5038/5038437m.jpg
  2014
 • /foto/5038/5038438m.jpg
  2014
 • /foto/5510/5510185m.jpg
  2015
 • /foto/5510/5510971m.jpg
  2015
 • /foto/9563/9563150m.jpg
  2015
 • /foto/9885/9885796m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922287m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922288m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922289m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922290m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922291m.jpg
  2015
 • /foto/5922/5922292m.jpg
  2015
 • /foto/5924/5924221m.jpg
  2015
 • /foto/5679/5679551m.jpg
  2015
 • /foto/8708/8708187m.jpg
  2015
 • /foto/8708/8708188m.jpg
  2015
 • /foto/6096/6096104m.jpg
  2016
 • /foto/6566/6566743m.jpg
  2017
 • /foto/6566/6566749m.jpg
  2017
 • /foto/6566/6566751m.jpg
  2017
 • /foto/6771/6771681m.jpg
  2017
 • /foto/6772/6772750m.jpg
  2017
 • /foto/7516/7516792m.jpg
  2018
 • /foto/7516/7516801m.jpg
  2018
 • /foto/7518/7518198m.jpg
  2018
 • /foto/7578/7578162m.jpg
  2018
 • /foto/7725/7725784m.jpg
  2018
 • /foto/7854/7854407m.jpg
  2019
 • /foto/7854/7854412m.jpg
  2019
 • /foto/7941/7941223m.jpg
  2019
 • /foto/7961/7961972m.jpg
  2019
 • /foto/8707/8707533m.jpg
  2019
 • /foto/8275/8275450m.jpg
  2019
 • /foto/8275/8275562m.jpg
  2019
 • /foto/9200/9200231m.jpg
  2020
 • /foto/9200/9200284m.jpg
  2020
 • /foto/9346/9346745m.jpg
  2020
 • /foto/9358/9358787m.jpg
  2020
 • /foto/9358/9358789m.jpg
  2020
 • /foto/9358/9358798m.jpg
  2020
 • /foto/9199/9199307m.jpg
  2020
 • /foto/9199/9199445m.jpg
  2020
 • /foto/9200/9200022m.jpg
  2020
 • /foto/9358/9358807m.jpg
  2020
 • /foto/9358/9358886m.jpg
  2020
 • /foto/9359/9359092m.jpg
  2020
 • /foto/9359/9359556m.jpg
  2020
 • /foto/9359/9359565m.jpg
  2020
 • /foto/9359/9359574m.jpg
  2020
 • /foto/9033/9033350m.jpg
  2020
 • /foto/9201/9201013m.jpg
  2020
 • /foto/9201/9201508m.jpg
  2020
 • /foto/9204/9204217m.jpg
  2020
 • /foto/9204/9204219m.jpg
  2020

www.sit.glogow.pl

Poprzednie: al. Wolności Strona Główna Następne: Ratusz